MUSEUS . CASTELL DE MILMANDA (Cellers Torres, a 2 Km.)

Pocs indrets respiren tanta història com el castell de Milmanda, al costat del monestir de Poblet. El nom de Milmanda significa “castell petit”. El 1136, quan el comte Ramon Berenguer IV alliberà aquests terrenys del domini islàmic, Milmanda va passar a convertir-se alternativament en possessió feudal i abacial.
El castell de Milmanda va ser construït pels àrabs sobre les restes d'un assentament utilitzat per íbers, grecofenicis, romans i visigots. A partir del segle XII va ser utilitzat com granja del monestir de Poblet. En el segle XVI es va convertir en un luxós palau que va ser passant per diferents propietaris fins als nostres dies.

Veure planol interactiu